Byggesaker

      

Startside
Fest
Byggesaker
Fotogalleri
Referat
Linker
Kontakt

 

Bygg og reguleringssaker

Dyngeland sine kulturminner,friluftsområder, vann, sine historiske dyrkede marker og utmarker og dyre -og fugleliv trues nå av Jernbaneverkets planer om godsterminal for Bergen by og også av Bergen kommune sin reguleringsplan B24 som viser gigantplaner for utbygging av området.
Dyngeland Velforening vil på det sterkeste fraråde utbygging på Dyngeland og vil ta vare på de 12 gårdene og innbyggerne her og arbeider kontinuerlig med å bli hørt av myndighetene og byggherrene!

2020
Dyngeland Velforening fikk medhold i saken mot utbygging av Dyngelandsdalen 16.januar 2020 i Bystyret i Bergen

Byggsaken dukket opp igjen som et spøkelse fra 2016
UMBY (Etat for Miljø og Byutvikling) møte Bergen kommunes politikere fra Bystyret
Møterom "FANA" Adr: Kaigaten 4, Bergen 14. januar 2020.
innlegg Formøte UMBY
Arealplan ID 60460000. Områderegulering. Reguleringsplan. 1. gangs behandling.
BYSTYRET skal behandle saken, som er en ny variant av B24, allerede torsdag 16.01.2020 og vi er sjokkert over at det nærmest holdes hemmelig og oppfordrer Politikerne til IKKE å bygge ut her på Dyngeland da dette er et LNF Område med aktive gårder og til å holde seg til vedtaket om at saken B24 ble skrinlagt i 2016.
Kommunensarealdelplan (KPA) 2016 angir en stram arealpolitikk basert på fortetting rundtkollektiv-knutepunkt. (Infrastruktur) og vi kan ikke se at det er skjedd noe som skulle tilsi at dette skal omgjøres.
Dyngeland har IKKE infrastruktur.
Saken er en mindre variant av B24 men hvor det blir snakk om ekpropriering av eiendommer både private og Næringer i Ulsmågveien. Det kan vanskelig forstås som annet enn at Dette er et kalkulert tapsprosjekt med plan1 (denne utbygging i sør 700 enheter) er en plan om å få foten innforbi, for senere å få realisert den store utbyggingsplanen B24 (3000 Enheter). Det er opplagt at den matrielle inntjeninge ligger i plan2.
Alle interresserte kan klikke her for saksdokumenter
Saken i Bergen kommune
Arealplan ID 60460000. Områderegulering. Reguleringsplan. 1. gangs behandling.
og klikk videre for saksdokumenter.

Avis-artikkel i Fanaposten om saken 14.januar 2020


Fikk sjokk da vi så at Dyngeland-planene kom opp igjen
Avis-artikkel publisert Fanaposten 14.01.2020
Velforeningen på Dyngeland trodde kampen mot utbygging var vunnet. Denne uken kommer saken opp igjen til politisk behandling.

– Hvorfor er ikke vi naboer blitt varslet om dette? spør Beate Küchler, leder i Dyngeland velforening.
Hun sikter til at bystyret så sent som i 2018 vedtok den nye kommuneplanen. Der ble de mye omtalte B-områdene endret fra byggeland til grøntområder. Dyngeland var ett av områdene som opprinnelig var planlagt til utbygging, men som nå ble skrinlagt av bystyret.
Planene på Dyngeland var et samarbeid mellom kommunen, Bergen Tomteselskap og Dyngeland Utvikling AS.
Etter ti år med planarbeid fikk planene et tilsynelatende nådestøt da KPA ble vedtatt 19. juni i fjor.
Likevel fremmes nå en ny reguleringsplan for Dyngelandsåsen for politisk behandling.
Det legges opp til 700 boliger, to barnehager, parkering og uteområder. Til sammen er utbyggingsområdet på hele 342 mål. Naboene, som har kjempet mot utbyggingen, vet ikke hva de skal tro.
– Det er uttalt fra flere hold at det ikke blir utbygging på Dyngeland, noe vi i velforeningen har jobbet med siden 2008. Da er det sjokkerende at saken nå er på kommunens bord igjen. Hvorfor tillate å bruke tid og ressurser på å behandle en sak igjen og igjen? spør Küchler.
Dro til rådhuset

Beate Küchler er selv oppvokst på Dyngeland. Tirsdag dro hun og nabo Gunnar Bjørgo til rådhuset for å delta på deputasjon
med Utvalg for miljø og byutvikling. Her får berørte parter fem minutter til å legge frem sitt syn på sakene før politikerne behandler dem i torsdagens møte i utvalget.

Küchler sier at det er flere gårder i Dyngelandsdalen som fortsatt har aktiv drift.
Noen solgte og la ned som følge av utbyggingsplanene, mens andre igjen har satset på å drive videre.

– Her går sauer i utmarken og hester ved andre gårder.
Da området ble avsatt til LNF var det jubel her i dalen.
Bønder kunne være bønder igjen. Vi trodde trusselen om utbygging var over, og at man nå kunne se fremover mot gode tider for landbruket her, sier hun.
– Nå vet vi ikke lenger hva vi skal tro, sier hun.

Skal ta stilling til saken
Politikerne skal i denne omgang ta stilling til om reguleringsplanen skal legges ut på offentlig høring.
Plan- og bygningsetaten har unngått å gi noen anbefaling i saken, men overlater til politikerne å ta stilling til om planarbeidet skal få fortsette eller ikke, tross at utbygging nå er i strid med den nye kommuneplanen. Byrådet anbefaler at planarbeidet stoppes, med begrunnelse i at den nylig vedtatte kommuneplanen (KPA 2018) avsetter området til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Men byrådet er som kjent i mindretall, og både Høyre, FNB og Fremskrittspartiet har tidligere signalisert at de ønsker boliger på Dyngeland.
Innstillingen som ligger i bordet er altså negativ for utbyggerne.
– Byrådet mener planforslaget legger til rette for et boligområde som isolert sett har gode kvaliteter og miljøambisjoner, men som har en lokalisering som vil bidra til byspredning, bli bilavhengig og medføre økt klimagassutslipp fra transport , skriver byrådet i innstillingen.
Nettopp avstand til kollektivtrafikk var hovedargumentet for å skrinlegge de mange B-områdene.
Byråd Thor Haakon Bakke påpeker at det er viktig å stå for valgene man har tatt om en stram arealpolitikk.
– Byrådet anbefaler på denne bakgrunn at planarbeidet for Dyngelandsåsen stanses og ikke legges ut til offentlig ettersyn, skriver han.
Saken kommer opp i Utvalg for miljø og byutvikling torsdag 16. januar.
Her er planområdet på Dyngeland 14012020
Foto og artikkel av Fanaposten: Terje Bringsvor Nilsen .
terje@fanaposten.no

Dyngeland Velforening blir hørt av politikerne. Les Avis artikkel fra 16.01.2020 Fanaposten - Nå stoppes planene på Dyngeland

Beate Küchler og Gunnar Bjørgo ble hørt.
Torsdag går det store flertallet av partier imot å la Dyngeland-planene få fortsette.


Nyheter · Publisert Fanaposten 16 jan 2020

– Hvorfor er ikke vi naboer blitt varslet om dette? spurte Beate Küchler, leder i Dyngeland velforening på tirsdag. Hun sikter til at bystyret så sent som i fjor vedtok den nye kommuneplanen. Der ble de mye omtalte B-områdene endret fra byggeland til grøntområder. Dyngeland var ett av områdene som opprinnelig var planlagt til utbygging, men som nå ble skrinlagt av bystyret. Planene på Dyngeland var et samarbeid mellom kommunen, Bergen Tomteselskap og Dyngeland Utvikling AS. I en periode ble det vurdert opp mot 3000 boliger i den fredelige dalen. Men etter ti år med planarbeid fikk planene et tilsynelatende nådestøt da byens nye arealplan, KPA 2018, ble vedtatt 19. juni i fjor. Fryktet ny kamp
Likevel fremmet byrådet en ny reguleringsplan for Dyngelandsåsen for politisk behandling før jul. Det legges opp til 700 boliger, to barnehager, parkering og uteområder. Til sammen er det foreslåtte utbyggingsområdet på hele 342 mål. Naboene, som har kjempet mot utbyggingen, visste ikke hva de skulle tro.
– Det er uttalt fra flere hold at det ikke blir utbygging på Dyngeland, noe vi i velforeningen har jobbet med siden 2008.
Da er det sjokkerende at saken nå er på kommunens bord igjen. Hvorfor tillate å bruke tid og ressurser på å behandle en sak igjen og igjen? spør Küchler, som selv er oppvokst på Dyngeland. Tirsdag dro hun og nabo Gunnar Bjørgo til rådhuset for å delta på deputasjon med Utvalg for miljø og byutvikling. Her får berørte parter fem minutter til å legge frem sitt syn på sakene før politikerne behandler dem i torsdagens møte i utvalget. Küchler sier at det er flere gårder i Dyngelandsdalen som fortsatt har aktiv drift. Noen solgte og la ned som følge av utbyggingsplanene, mens andre igjen har satset på å drive videre.
– Her går sauer i utmarken og hester ved andre gårder. Da området ble avsatt til LNF var det jubel her i dalen. Bønder kunne være bønder igjen. Vi trodde trusselen om utbygging var over, og at man nå kunne se fremover mot gode tider for landbruket her, sier hun til Fanaposten. Dro til rådhuset
Plan- og bygningsetaten unnlot å gi noen anbefaling i saken, men overlater til politikerne å ta stilling til om planarbeidet skal få fortsette eller ikke, tross at utbygging nå er i strid med den nye kommuneplanen. Innstillingen fra byrådet er at planarbeidet bør stoppes, med begrunnelse i at området i den nye kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Leder for byutviklings-utvalget Geir Steinar Dale (Ap) bekrefter onsdag at byrådspartiene (A, V, KrF, MDG) er samstemte om å avvise planen. Jarle Brattespe (SV) tilhører også dem som mener saken er klinkende klar:
- Vi er imot Dyngeland, og det er ingenting som tilsier at dette arbeidet nå skal fortsette. Det eneste som er endret siden sist er at vi har vedtatt en kommuneplan som er mye strengere, noe vi mener var et stort og viktig skritt i rett retning for Bergen. Vi vet at planen er uaktuell, og det blir bare å kaste blår i øynene på utbyggerne å skulle la det få fortsette, sier han. Heller ikke Trym Afløy (FNB) ser noe poeng i å si ja til Dyngeland-planene, og dermed er det et solid flertall for å si nei. Selv om han tidligere har uttalt at han ønsker bygging i dalen. - Det blir ikke utbygging på Dyngeland. Den er tatt ut av KPA, og skulle vi si ja så blir det nok bare stoppet likevel. Slik planen ser ut nå er det uansett ikke noe vi vil gå for. Det blir altfor omfattende og vil rasere dalen, sier han. Høyre vil snu saken
Høyres Lise Wergeland Strømmen kaller saken for et dilemma. Høyre stemte mot KPA og ønsket å opprettholde Dyngeland som byggeland. – Vi var uenig i den nye KPAen, men nå er den vedtatt. Så spørsmålet er om man skal ta omkampen. Et annet moment er at noen faktisk har kjøpt opp disse områdene for flerfoldige milliloner da det var byggeland. Skal kommunen bare la de sitte igjen med tomter som er verdiløse? spør hun. Onsdag bekrefter fraksjonsleder Charlotte Spurkeland i en SMS at Høyre stemmer for å snu saken og la planen fortsette. De viser til fagetatens alternative begrunnelse.
Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no
2019

Velkommen til Dyngeland Velforening sitt Årsmøte Tirsdag 30. april 2019 kl. 18 Ulsmåg Skole i Auditoriet.


2018

DUGNAD - VI RYDDET BOSS PÅ DYNGELAND
Torsdag 03.05.2018 kl.18. Møtested: Dyngelandsv.102-106 ved postkassene "Nybyggene"
Dyngeland Velforening delte ut grønne sekker og hansker fra BIR Boss-sekkene samles samme sted etter dugnaden og brennbart/sekkene skal hentes av BIR neste dag
Tusen takk for alle som bidro til en renere dal!
Det ble plukket 25 sekker med plast og annet boss pluss endel skrot som ikke fikk plass i sekkene.
En fantastisk innsats!
Her er endel av gjengen samlet etter dugnaden. Fra venstre: Gunnar Bjørgo, Per Haraldseth, Nils Johan Rolland. Fotografert av Audun Titlestad.


Velforeningen inviterte til Årsmøte 25.04.2018 på Ulsmåg Skole - Foajeen. kl.19. Alle er velkommen!
Saksliste: Årsmelding, Årsregnskap, Godsterminal-saken og eventuelt.


2017

Godsterminal-saken:

Dyngeland alternativ 2 er ett av flere alternativ (Åsane,Hordnesskogen og Arna-Osterøy-brua)for bygging av ny godsterminal i Bergen for årene etter 2040. Bergen Kommune har investert stort i Dokken som fremdeles blir byens godsterminal iallefall frem til 2040.
Styret i Velforeningen jobber med godsterminal-saken og synes alternativet som ble foreslått av Osterøy-ordførar i mai 2017 godsterminal bygget inni fjellet ved Arna/Osterøy-brua er svært interessant.

Les mer om Bygdanytt sin artikkel "Kjempar for terminal like ved Osterøybrua" fra 05.05.2017

Osterøy-ordfører: Der er jernbanen i nærheten og man slipper arealkonfliktene som er ved de andre alternativene.

Velforeningen inviterte til årsmøte 19.04.2017 på Ulsmåg skole kl. 19 og har da mer informasjon om hvorfor saken om Godsterminal igjen dukket opp i 2016 som et helt nytt sjokkerende alternativ nr2, da forslaget om Dyngeland/Langedalen allerede ble silt ut av planprosessen i 2011.

2016

Jernbaneverket har vurdert to ulike gods-alternativ på Dyngeland. Ett av dem innebærer at store deler av bygden forsvinner.

Les den skremmende avis-artikkelen i Fanaposten fra 11.11.2016
Jernbaneverket har vurdert to Dyngeland-alternativ

Nå foreslår de å jevne ut dalen med 20-30meter med masser (både vassdrag og grunn opptil kote 140) og lage godsterminal her på Dyngeland.
Her er flere avis-artikkler om saken:
Bygdanytt 14.11.2016 REGJERINGEN SKYVER PÅ AVGJØRELSEN OM NY GODSTERMINAL I BERGEN
Nrk Hordaland lokale nyhetssending og avisartikkel i Bergens Tidende meldte september 2016 at planene Bergen Kommune har om storstilt utbygging på områder som Dyngeland (B24), hvor det ikke finnes infrastruktur, ikke blir aktuellt ihht. til Fylkesmannen i Hordaland, da det heller skal fortettes/bygges utover fra sentrum hvor det allerede finnes infrastruktur. Velforeningen er svært glade for at Fylkesmannen er så tydelig i saken, da det hverken finnes offentlig Vann og/eller avløp eller veg som kreves i området. Velforeningen krysser fingrene om at nyheten om stopp i planleggingen B24 er sann men vil følge nøye med på utviklingen videre. Det er spesielt viktig at Dyngeland består som det naturskjønne jordbruks-området som det ble opparbeidet til allerede i bronsealderen.
Det er 12 gårder i dalen og det er ennå aktive gårder med dyrehold i på Dyngeland. Stedet er et yndet sted både for beboere og Nesttun. Her drives idrett (Fana) og er populert for turgåing og rekreasjon. Dalen har flere vann og vassdraget er endel av Nesttun. Her finnes både sjeldne dyr -og fuglearter. Det er dette vi liker og det er jo derfor vi bor her!

OPUS Bergen AS inviterte til informasjonsmøte & planverksted vedr. Områdeplan for Dyngeland (B24) 27.01.2016!
Beboere, grunneiere, naboer, Nesttun Vassdragets venner, NMF, Dyngeland Velforening og andre interesserte møtte.
Interessen for utbyggingssaken og oppmøtet viste seg å være langt større enn det som var forventet av Opus.
Møtelokalet var nok for lite for de mange fremmøtte. Mange beboere og interesserte fikk dessverre ikke nok plass i rommet til å se/høre hva som ble vist/sagt på møtet. Opus Bergen AS hadde heller ikke lyd/mikrofon på møtet og dette førte til stor frustrasjon og skuffelse blant publikum.
Merknadsbrev om dette og om planverkstedet ble sendt til Opus fra Velforeningen februar 2016.

Bergens Tidende og Nrk Vestlandsrevyen brakte nyhet om at storstilt utbygging på steder som er usentrale (steder som ikke har offentlig Vann & Avløp, som ikke har nær tilknytning til busser/bybane og som har lengre vei til Bergen sentrum), ikke skal gjennomføres. Det er Staten og Fylkesmannens boligpolitikk som blir gjeldende i fremtiden. Dvs. fortetting av sentrum og bybane-områder. Dette er en fantastisk nyhet for Dyngeland Velforening som arbeider for å begrense storstilt utbygging i området. Det er jordbruksland og lang vei til byen. yngeland har ikke infrastruktur og offentlig VA.
BT-nyhet 21.09.2016

OPUS Bergen AS inviterte til informasjonsmøte & planverksted vedr. Områdeplan for Dyngeland (B24) 27.01.2016!
Beboere, grunneiere, naboer, Nesttun Vassdragets venner, NMF, Dyngeland Velforening og andre interesserte møtte.
Interessen for utbyggingssaken og oppmøtet viste seg å være langt større enn det som var forventet av Opus.
Møtelokalet var nok for lite for de mange fremmøtte. Mange beboere og interesserte fikk dessverre ikke nok plass i rommet til å se/høre hva som ble vist/sagt på møtet. Opus Bergen AS hadde heller ikke lyd/mikrofon på møtet og dette førte til stor frustrasjon og skuffelse blant publikum.
Merknadsbrev om dette og om planverkstedet ble sendt til Opus fra Velforeningen februar 2016.
Referatet fra Opus ligger tilgjengelig på siden "Referat"

2015

Årsrapport 2015 for Dyngeland Velforening

Styret består av: Beathe Kuchler (leder), Gunnar Bjørgo (sekretær), Nils Rolland (kasserer) og Audun Titlestad (Styremedlem) som har hatt jevnlige møter gjennom året.

•28.01.2015. Medlemskap i HFL, Huseiernes Landsforbund, ble oppsagt i januar 2015. Medlemskapet ble vurdert til å koste mer enn det har hjulpet Velforeningen.

•28.01.2015. Byggsak B24. Sekretær Gunnar Bjørgo var tilstede for Velforeningen på Byutviklingskonferansen i Bergen nov. 2014. Der informeres det om at Fylkesmannen i Hordaland ønsker fortetting av ny boligutbygging fra sentrum og utover og at han ikke vil ha «smultringseffekten», der vekst, liv og aktivitet skjer rundt sentrum, mens sentrum forvitrer. Dvs. det må bolig-utbygges der hvor infrastrukturen allerede er tilstede i.h.h.t. Statlige retningslinjer

•01.03.2015. Byggsak B24. Velforeningen foreslo et annet alternativ enn 1000-3000 boliger til Bergen Kommune sine utbyggingsplaner i 2014 og styret i Dyngeland Velforening ser positivt på på at det i 2015 innføres et 3-alternativ:
0 –alternativet: Videreføring av dagens situasjon. Ingen utbygging.
1 –alternativet: Utbygging av 1000 boenheter innenfor området B24
2 –alternativet: Utbygging av 3000 boenheter innenfor området B24
Dette ble utvidet med et tredje alternativ i 2015:
3 -alternativet: Utbygging av 200-250 boenheter i sørlige del av B24
Styret i Dyngeland Velforening er positiv til at det endelig er avgjort at dette området blir konsekvens-utredet (KU), da dette har vært etterspurt fra flere beboere i form av merknadsbrev og i møter velforening har hatt med kommunen siden bygg-planen ble varslet i 2008.
Styret i Dyngeland Velforening jobber for å begrense utbyggingen B24.


•16.04.2015. Eiendomsskatt innføres for første gang på Dyngeland. Velforeningen ble kontaktet av medlem og sender klage på at det innføres eiendomsskatt på Dyngeland, med begrunnelse i at det er spredt bebyggelse og ikke offentlig VA her. Kemneren i Bergen avviste med at det ikke lenger finnes unntak i Bergen Kommune.
•24.06.2015. St. Hans/Bålfest arrangeres årlig av Velforeningen ved Grimevannet for alle beboere. Stort bål, felles grill og moro for store og små.
•17.10.2015. Høstfest arrangeres av Velforeningen med underholdning av Stein & Leslie og livemusikk/dans for de voksne på Druidhuset, Ulsmåg.

Takk til de som møtte på høstfesten 2015. Det er færre beboere/påmeldte nå enn tidligere år og det bør innføres et minimum antall forhåndspåmeldte for å kunne arrangere dette i fremtiden. Velforeningen har redusert noen kostnader siden jubileumsfesten 2014 og har beholdt lodd-salget som er svært attraktivt og hyggelig.

Takk til Eva Linda Titlestad som lager årlige Medlemskontigent/Giro for styret.


2014Fylkesmannen i Hordaland er sterkt imot Bergen kommune sine planer om å bygge ut områder uten infrastruktur/kollektivtrafikk, som planen B24 på Dyngeland.
Dyngeland har hverken infrastruktur eller offentlig VA og nå sier Fylkesmannen i BAs avisartikkel 01.10.2014, at kommunen må lage ny kommuneplan som viser at de fortetter byen bedre istedenfor å bygge ut jordbruksområder uten veier og offentlig vann og avløp (VA), som gigantplanene viser på Dyngeland.
Les hva Fylkesmannen i Hordaland sier om utbyggingsplanene til Bergen kommune,


Varsel om oppstart av planarbeid, Sept.2014
Velforeningen oppfordret alle beboere på Dyngeland til å engasjere seg og skrive sin egen merknad til planforslaget og kommunens planer om utbygging på Dyngeland!
Les mer om B24 Byggsaken/Planarbeidet her på Bergen kommune sine nettsider

Styret i Dyngeland Velforening sendte merknadsbrev/klage til Bergen Kommune den 20.09.2014 og understreket sine punkter om at Dyngeland ikke har infrastruktur, og et ennå levende gårdsbruk med dyrehold i dalen.

Dyngeland Velforening ber kommunen om å ikke bygge bydeler midt i "matfatet"! Vi ønsker et bynært jordbruk med gjestegårder ol. i fremtiden."
Styret i Dyngeland Velforening hadde et møte kommunens saksbehandler Truls Eskeland, Opus (konsulenter) samt byggherrer Dyngeland Utvikling, den 15.09.2014.
Da la styreleder Beathe Kuchler og styremedlem Audun Titlestad frem Velforeningens synspunkter om byggsaken B24 og at vi ønsker å begrense en slik utbygging, og ønsker at Bergen kommune tar hensyn til gårdsbruk som fortsatt er i drift, fugle -dyr og naturmangfoldet og ikke minst tar vare på matjorden.
Dyngeland Velforening ønsker å bli selvforsynt med fornybar energi (Vann/vind/sol)i fremtiden og bygge videre på bynært økologisk jordbruk. Vi kan ikke akseptere Bergen kommunes planalternativ, som vil si bygging av 1000-3000boliger på Dyngeland, da dette vil ødelegge jordbruk og gårdenes levevilkår for all fremtid.
Brev (fra Bergen kommune, Etat for byggsaker og private planer) ble sendt alle beboere på Dyngeland 18.07.2014. Det ble varslet om oppstart av planarbeidet byggsak B24, og at plansaken legges ut til offentlig ettersyn – Dyngelandsåsen boligområde. Bergen kommune skriver i brevet at det utløser krav om konsekvensutredning (KU) for å sikre at miljø og samfunn blir ivaretatt i planarbeidet og de det fremlegges tre ulike alternativer i varselbrevet:
0 –alternativet: Videreføring av dagens situasjon. Ingen utbygging
1 –alternativet: Utbygging av 1000 boenheter innenfor området B24
2 –alternativet: Utbygging av 3000 boenheter innenfor området B24
Dette ble utvidet med et tredje alternativ i 2015:
3 -alternativet: Utbygging av 200-250 boenheter i sørlige del av B24

Styret i Dyngeland Velforening er positiv til at det endelig er avgjort at dette området blir konsekvensutredet (KU), da dette har vært etterspurt fra velforening og flere beboere i form av merknadsbrev og i møter velforening har hatt med kommunen siden byggplanen ble varslet innbyggerne på Dyngeland i 2008.
Styret i Dyngeland Velforening jobber for å begrense utbyggingen til langt under det foreslåtte 1 –alternativet og ser på alternativ 1 og 2 som helt uakseptabelt. 1000 boliger betyr minimum 4000 nyinnflyttede mennesker her i dalen, og Dyngeland Velforening ønsker at dyreliv, fugleliv, utmark, innmark, kulturområder og gårdsbrukere med fremdeles aktivt dyrehold tas hensyn til i byggsaken.
Det er ikke ønskelig å få en slik storstilt utbygging inn på et område som har drevet matproduksjonen siden bronsealderen og som fremdeles driver med jordbruk på Dyngeland. Bergen Kommune har i dag alt for få parseller og det er meget stor etterspørsel fra beboere i byen for å dyrke sin egen mat. Dyngeland er en dal som er svært avgrenset fra områdene rundt og er tilrettelagt både kulturelt og plasseringsmessig, og er derfor ideell for både økologisk jordbruk med dyrehold, parselle-utleie, beiter, dyrkede marker og åkerdrift det er i tillegg vilje i dalen til nytenkning innen fornybar energi og videre matproduksjon.

DET VAR STORT FOLKEMØTE på Ulsmåg skole/paviljongen 24.04.2014!
Velforeningens leder Beathe Kuchler holdt innspill til Dyngelands beboere, om at velforeningen jobber videre med å begrense utbygging slik at kulturlandskapet, dyre - og fugleliv, gårder og landbruk kan bestå og leve videre uten å trues av gigantiske utbyggingsplaner, nå også i form av jernbaneverkets forslag om å bruke Skavdalen/Dyngeland til godsterminal for Bergen.
Beboere samlet seg rundt Fanapostens nyhet om at Jernbaneverket har foreslått Godsterminal i Skavdalen/Dyngeland. Nyheten sjokkerte de fleste i området og også kommunens byggesaks-planer B24 som kan bety 12.000 nye naboer på Dyngeland og alle fremøtte så på hvordan dette kan komme til å påvirke oss alle. Norges Miljøvernforbund leder Kurt Oddekalv holdt et foredrag og er sterkt engasjert i å finne løsninger for disse planene!
Det ble oppfordret at Dyngeland danner sin egen aksjonsgruppe / innenfor Norges Miljøvernforbund og dette ble også gjort i april14.
Norges Miljøvernforbund viste til tegninger/planer som viser at Dokken (Nåværende godsterminal i Bergen) kan utbygges med fordelaktighet. Der finnes allerede havnen og jernbanelinjer fra før, og veien E39 like ved.
Så spørsmålet er: Hvorfor skal det legges godsterminal langt inn i vernede naturområder, når godstrafikken og havnen kan utvides på Dokken i byn?
Dyngeland Velforening er enig med Norges Miljøvernforbund i at nåværende jernbaneterminal, Dokken i Bergen by, er best da området er best egnet for det.

Bergen kommune sendte arbeidsprogrammet for Utbygging av Dyngelandsåsen (Byggsak B24) til offentlig høring - Fylkesmannen i Hordaland 26.mars 2014 , og kopi per epost til velforeningen 08.april 2014. Dyngeland Velforening ser med bekymring på at tallene for boenheter nå er kraftig økt og kommet opp i 2000-3000 istedenfor tidligere 1100 enheter, og har sendt merknadsbrev til Bergen kommune (igjen) i tillegg til Fylkesmannen i Hordaland om at det ikke er blitt tatt hensyn til klagene som dalens beboere og velforeningen har sendt inn til Bergen kommune. Det er iflg. disse gigant-planene heller ikke tatt hensyn til miljøet og kulturlandskapet. Det drives aktivt gårdsbruk med dyrehold her på Dyngeland men dette nevnes ikke.

Les Dyngeland Velforening sitt merknadsbrev til Fylkesmannen i Hordaland 10.04.2014 her

Dyngeland Velforening synes ikke det er god politikk å bygge en ny bydel i et landbruksområde som Dyngeland er og har vært i generasjoner.
Hva med produksjon av lokal mat?
Dyngeland ligger i FANA, sør for Bergen, og her har vi lange jordbrukstradisjoner og er allerede svært belastet pga. storutbygging og har i årenes løp mistet gårdsbruk etter gårdsbruk fra 60 og 70-tallet og frem til i dag.
Befolkning og velforening har selvsagt forståelse for at Bergen by utvides, men at Dyngeland som er Fanas og Bergens ytterste grønne sone, også skal bli utbygget er uforståelig. Utenfor dalen er det vidde og snaufjell og Dyngeland bør bevares som jordbruksområde og som rekreasjonssted. Det store mangfoldet av dyr og fugler bør også bevares. Dyngelandsdalen bør forbli endel av byens lokale matproduksjon mener Dyngeland velforening! Det er svært viktig å beholde disse grønne sonene rundt byen. Dyngeland har historie tilbake til jern- og bronsealder når det gjelder matproduksjon og Velforeningen vil igjen understreke betydningen av dette overfor myndighetene og håpe på at de og beboerene blir hørt.
Dyngelands beboere og velforening vil tydeligvis noe annet enn det kommunen ønsker og vi vil be om at de skåner Dyngeland fra en slik storstilt utbygging.
Les Bergen kommunes utbyggingsplaner for Dyngeland her...
Her er eposten som fulgte arbeidsprogrammet fra Bergen kommune 08.04.2014 Epost 08.04.2014 fra kommunen
Jernbaneverket foreslår ny godsterminal på 12 steder rundt Bergen hvorav 5 steder er i Fana/Ytrebygda og Dyngeland nevnes som en av dem.

Les Fanapostens avisartikkel om godsterminal-planer "Sjekk om du kan bli rammet"
Her er Fanapostens avisartikkel fra 21.03.2014 som fikk lederen i Dyngeland velforening til å reagere sterkt imot dette forslaget fra Jernbaneverket
Les avisartikkel med styrets reaksjoner mot planer om godsterminal her...


Fylkesmannen i Hordaland er sterkt imot Bergen kommune sine planer om å bygge ut områder uten infrastruktur/kollektivtrafikk, som planen B24 på Dyngeland. Dyngeland har verken infrastruktur eller offentlig vann og avløp (vA) og nå sier Fylkesmannen i BAs avisartikkel 01.10.2014, at kommunen må lage ny kommuneplan som viser at de fortetter byen bedre istedenfor å bygge ut jordbruksområder uten veier og offentlig VA, som gigantplanene viser på Dyngeland.
Dyngeland Velforening jubler over denne nyheten!
Les hva Fylkesmannen i Hordaland sier om utbyggingsplanene til Bergen kommune,


Varsel om oppstart av planarbeid, Sept.2014
Velforeningen oppfordret alle beboere på Dyngeland til å engasjere seg og skrive sin egen merknad til planforslaget og kommunens planer om utbygging på Dyngeland!
Les mer om B24 Byggsaken/Planarbeidet her på Bergen kommune sine nettsider

Styret i Dyngeland Velforening sendte merknadsbrev/klage til Bergen Kommune den 20.09.2014 og understreket sine punkter om at Dyngeland ikke har infrastruktur, og et ennå levende gårdsbruk med dyrehold i dalen.

Dyngeland Velforening ber kommunen om å ikke bygge bydeler "midt i matfatet! Vi ønsker et bynært jordbruk med gjestegårder ol. i fremtiden."
Styret i Dyngeland Velforening hadde et møte kommunens saksbehandler Truls Eskeland, Opus (konsulenter) samt byggherrer Dyngeland Utvikling, den 15.09.2014.
Da la styreleder Beathe Kuchler og styremedlem Audun Titlestad frem Velforeningens synspunkter om byggsaken B24 og at vi ønsker å begrense en slik utbygging, og ønsker at Bergen kommune tar hensyn til gårdsbruk som fortsatt er i drift, fugle -dyr og naturmangfoldet og ikke minst tar vare på matjorden.
Dyngeland Velforening ønsker å bli selvforsynt med fornybar energi (Vann/vind/sol)i fremtiden og bygge videre på bynært økologisk jordbruk. Vi kan ikke akseptere Bergen kommunes planalternativ, som vil si bygging av 1000-3000boliger på Dyngeland, da dette vil ødelegge jordbruk og gårdenes levevilkår for all fremtid.
Brev (fra Bergen kommune, Etat for byggsaker og private planer) ble sendt alle beboere på Dyngeland 18.07.2014. Det ble varslet om oppstart av planarbeidet byggsak B24, og at plansaken legges ut til offentlig ettersyn – Dyngelandsåsen boligområde. Bergen kommune skriver i brevet at det utløser krav om konsekvensutredning (KU) for å sikre at miljø og samfunn blir ivaretatt i planarbeidet og de det fremlegges tre ulike alternativer i varselbrevet:
0 –alternativet: Videreføring av dagens situasjon. Ingen utbygging
1 –alternativet: Utbygging av 1000 boliger innenfor området B24
2 –alternativet: Utbygging av 3000 boliger innenfor området B24

Styret i Dyngeland Velforening er positiv til at det endelig er avgjort at dette området blir konsekvensutredning (KU), da dette har vært etterspurt fra Dyngeland Velforening samt fra flere beboere i form av merknadsbrev og i møter med kommunen siden byggplanen ble varslet i 2008.
Styret i Dyngeland Velforening jobber for å begrense utbyggingen til langt under det foreslåtte 1 –alternativet og ser på alternativ 1 og 2 som helt uakseptabelt. 1000 boliger betyr minimum 4000 nyinnflyttede mennesker her i dalen, og Dyngeland Velforening ønsker at dyreliv, fugleliv, utmark, innmark, kulturområder og gårdsbrukere med fremdeles aktivt dyrehold tas hensyn til i byggsaken.

Bergen kommune sendte ut arbeidsprogrammet for Utbygging av Dyngelandsåsen (Byggsak B24) til Fylkesmannen i Hordaland, og kopi per epost til velforeningen 08.04.2014. Dyngeland Velforening ser med bekymring på at tallene for boenheter nå er kraftig økt og kommet opp i 2000-3000 istedenfor tidligere 1100-1200 enheter, og vi arbeider med å sende svarbrev med våre bemerkelser om at det ikke er blitt tatt hensyn til alle klagene som dalens beboere og velforeningen har sendt inn til Bergen kommune. Det er iflg. disse gigant-planene heller ikke tatt hensyn til miljøet eller kulturlandskapet. Dyngeland Velforening synes ikke det er god politikk å bygge en ny bydel i et landbruksområde som Dyngeland. Hva med produksjon av lokal mat? Dette er tydeligvis ikke prioritert i Bergen kommune. Fana har lange jordbrukstradisjoner og er nå svært belastet pga. utbygging og har i årenes løp mistet jordbruk etter jordbruk etter 60 og 70-tallet frem til i dag. Dyngeland er Fanas og Bergens ytterste grønne sone. Herfra er det vidde og snaufjell på yttersiden og nå skal Dyngeland iflg. arbeidsplanene til kommunen bygges ut til å bli en gigantisk bydel istedenfor å bevare dette. Dyngelandsdalen bør forbli endel av byens lokale matproduksjon mener Dyngeland velforening! Det er svært viktig å beholde grønne soner rundt byen for videre jordbruk, for rekreasjon og for alle dyr -og fugler og Dyngeland har historie tilbake til jern- og bronsealder når det gjelder matproduksjon. Velforeningen vil igjen understreke betydningen av dette overfor myndighetene og håpe på at de vil ta hensyn til dette. Dyngelands beboere og velforening vil tydeligvis noe annet enn det kommunen ønsker og vi vil be om at de skåner Dyngeland fra en slik storstilt utbygging.
Les Bergen kommunes utbyggingsplaner for Dyngeland her...
Her er eposten som fulgte arbeidsprogrammet fra Bergen kommune 08.04.2014 Epost 08.04.2014 fra kommunen


Jernbaneverket foreslår ny godsterminal på 12 steder rundt Bergen hvorav 5 steder er i Fana/Ytrebygda og Dyngeland nevnes som en av dem.

Sjekk om du kan bli rammet
Her er Fanapostens avisartikkel fra 21.03.2014 som fikk lederen i Dyngeland velforening til å reagere sterkt imot dette forslaget fra Jernbaneverket
Les hele artikkelen her...

Norges Ornotologisk Forening (NOF) ble hyret av Styret for å få til en mer helhetlig rapport om det unike fuglelivet i Dyngelandsdalen og avdekket et stort fuglemangfold i løpet av noen få dager med observasjon våren 2011. Fuglerapporten ble sendt Bergen Kommune og byggherrer
Styret sendte også brev med merknader til Kommunens & byggherrenes mangelfulle områdeanalyse og planprogram allerede i 2010, og purret dem i 2011, da kommunen ikke svarte på brev eller emailer. Styret sendte Email til Byggherrer og Bergen Kommune om fuglemangfoldet 2011, og tok også kontakt med forskjellige Journalister, Fylkesmannen i Hordaland, Bondelaget, Politikere, Miljøvern Organisasjoner og Miljøvern-Departementet sommeren 2011.

Det ble avisartikkler i både Fanaposten og BT sommeren 2011, både om fuglemangfoldet i Dyngelandsdalen og de store utbyggingsplanene og ble mer offentlig belyst og diskutert. Naturforvalter ved Fylkesmannens kontor uttalte i Fanaposten august 2011, at han ikke Utelukker utrydningstruet Hubro på Dyngeland!

Styret ble etter mye påtrykk omsider invitert til informasjonsmøte med Byggherrene Opus/Waldegruppen/Dyngeland Utvikling AS og Kommunens Saksbehandler Tine M. Neverdal v/ Etat for byggsak- og private planer 20.11.2011, og fikk da vite litt mer om byggeplanene og også lagt frem velforeningens merknader om at antall boenheter er alt for høyt!

Dyngeland Velforening spurte om hensynet til stedets jordbruk –og kulturverdier, arkeologiske funn fra Bronse -og jernalder, vannføring og infrastruktur kan ivaretas ved en slik storstilt utbygging?
Har Kommunen en fremtidsvisjon for stedet? Hva med mennesker som allerede bor her og hva med dalens rekreasjonsområder? Hva med artsmangfoldet og dalens kanskje unike dyre – fuglearter? En konsekvensutredning lages ikke for boligområder, sa Neverdal, men hun noterte seg at det mulig er Hubro her og sa at mange merknader allerede er registrert i saken siden varselet i 2008.
Kommunens saksbehandler sier at alle hustander må tilsluttes vann og –kloakk systemet når det kommer nytt i utbyggingsprosessen, og evt. også tilslutning til veier som kommer, men hun visste ikke hva kostnaden for dalens nåværende beboere vil bli. Styret frykter at dette vil koste Dyngelands huseiere mye mer enn man antar og vil be om at kommunen/byggherrer opplyser om dette allerede i planforslaget, samt gjør mye grundigere analyser av hele Dyngelands-området.

Kommunens planforslag/høringsprosessen kommer i gang tidligst Våren 2012, sier Neverdal. og da kan evt. Fylkesmannen komme med sine innsigelser.
SLA, Et Dansk arkitektkontor, ble valgt ut i 2011 for å stå for utformingen av de om lag 1100 enhetene som planlegges på Dyngeland, i tillegg til skole og 2 barnehager.
Kommunen viser til ca. 30-40 tunbebyggelser a ca 30 hus per tun. Flest Rekkehus med 4 etg. samt noen Tomannsboliger. Det ble vist uferdige planer for utbygging fra Ulsmåg, på Dyngelands åssider vest for Dyngelandsvegen/ Brydal, med flere veier til/fra Gml. Dyngelandsveien, men ikke noe bygging i kulturlandskapet i Dyngelands midtre del (Vinterbeite), men utbygging i hele Brydalen,( Sommerbeite), og i åsene fra Helldalssiden, både Øst og Vest for veien.
Jordbruk kan videreføres om noen er interessert, sier Neverdal, men det blir ikke mulig å drive Gård med tradisjonelt dyrehold etter utbygging iflg. kommunen.
Les artikkelen i BT 30.07.2011: Dette minner ikke om demokrati
Les artikkelen i Fanaposten 05.08.2011: Fuglemangfold kan begrense gigantutbygging

SLA vant arkitekt-konkurransen rundt utbyggingen på Dyngeland:
www.sla.dk

2010

Dyngeland Velforening fikk endelig kopi av Områdeanalysen og Planprogrammet for Dyngeland utarbeidet av Opus i 2010, etter stort påtrykk på Bergen kommune og byggherrer, og gjennomgikk denne høsten 2010.

Velforeningen sendte brev med merknader tilbake til kommunen og byggherrer den 14.12.2010, hvor både naturverdier, kulturminner, landbruk, friluftsliv med deres planlagte utbygging av ca.1000 boliger, bemerkes som mangelfull og kritikkverdig.
Hverken Områdeanalysen eller planprogrammet ser ut til å harmonere med virkeligheten og er svært uklar på mangen av disse viktige punktene.
Les mer ved å klikke her: Brev til Bergen Kommune og Opus 14.12.2010

Dyngeland velforening har hatt kontakt med NOF, Norsk Ornotologisk Forening avd. Hordaland for å sjekke om området Dyngeland og omegn har en oppdatert database over f.eks. sjeldne fuglearter. Dette er ihht. NOF ikke utarbeidet, og de ber alle i Dyngelandsområdet om å melde fra om evt. fugle-observasjoner ved å klikke deg inn nedenfor.
http://www.birdlife.no Meld fra om sjeldne fuglearter her.

2008-2009
Les artikkelen om de arkeologiske funnene i artikkelen fra Fanaposten fra 03.07.2009.

Dyngeland Velforening holdt avstemming/folkemøte i 2008 for å vite beboernes mening om utbyggingssaken B24 som ble varslet av Bergen kommune og folkemøtet & avstemmingen viste at flertallet av Dyngelands beboere og grunneiere ikke ønsker en slik storstilt utbygging.
Dyngeland Velforening sitt mandat er å begrense utbyggingen og arbeider kontinuerlig med å bli hørt av myndighetene og byggherrene i saken!
"Dyngeland Velforening vil arbeide for å begrense utbyggingen, dvs. påvirke utbyggingen i retning av å få ned antall boenheter, og at utbyggingen gjennomgående tar hensyn til landskapsverdier, naturverdier og kulturminner i området og også reduserer ulempene for eksisterende bebyggelse".

Her er reguleringsvarsler og brev fra Bergen Kommune og Opus Bergen AS:
Planområdet B24 Bergen Kommune
Plankart 1
Plankart 2
Nabovarsel side 1 fra Opus Bergen AS
NaboVarsel side 2 fra Opus Bergen AS  

Startside | Fest | Byggesaker | Fotogalleri | Referat | Linker | Kontakt